Χρήστος Ξανθός - CTOΧρήστος Ξανθός

Chief Technological Officer


Από το 2010, εργάζεται ως προγραμματιστής-αναλυτής, με επίκεντρο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών διαδικτύου υψηλής απόδοσης. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Από τις αρχές του 2012 συμμετείχε σε ομάδα ανάπτυξης λογισμικού για eLearning, που συνδυάζει τα τελευταία μοντέλα eLearning με την τεχνολογία αιχμής της πληροφορικής. Συμμετείχε στον σχεδιασμό του συστήματος Openichnos, έχοντας κρίσιμη συμβολή για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων τροποποιήσεων του σχεδιασμού (τεχνικά σχέδια, βελτιώσεις κ.λπ.). Συμμετείχε για πάνω από 10 χρόνια ως αναλυτής-προγραμματιστής σε αρκετά έργα ιδιωτικής χρηματοδότησης τόσο εμπορικού όσο και ερευνητικού χαρακτήρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο