Νίκος Παπαδόπουλος - VP EngineeringΝίκος Παπαδόπουλος

VP Engineering


Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριος τομέας του μεταπτυχιακού ήταν τα Πληροφοριακά Συστήματα καθώς και τα Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα. Εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΠ/ΙΤΕ σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Συμμετείχε στην ομάδα σχεδίασης και υλοποίησης του συστήματος Hostmaster [.gr] (μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr). Έχει πολυετή εμπειρία σε σχεδίαση και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας εφαρμογών και βάσεων δεδομένων καθώς και στην χρήση υπηρεσιών και τεχνολογιών διαδικτύου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο