Ελένη Πασάλη - Full-stack DeveloperΕλένη Πασάλη

Full-stack Developer


Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Συμμετείχε για πάνω από 5 χρόνια ως αναλύτρια σε αρκετά έργα ιδιωτικής χρηματοδότησης τόσο εμπορικού όσο και ερευνητικού χαρακτήρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο