Γιώργος Κούτρας - CEOΓιώργος Κούτρας

Διευθύνων σύμβουλος (CEO)


Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και MBA στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Εργαστήριο Υπηρεσιών Μετασχηματισμού δουλεύοντας πάνω σε αξιακά δίκτυα υπηρεσιών (service value networks) και υπηρεσίες διαδικτύου (web services). Συμμετείχε σε αρκετά FP7 και ελληνικά ερευνητικά έργα ως τεχνικός διευθυντής όπως ο Oistros, ο S-Cube, η ELEARNING για την ομογένεια και τα Allow Ensembles. Υπήρξε για περισσότερο από 10 χρόνια τεχνικός διευθυντής Εργαστηρίου Έρευνας Πληροφορικής (Εργαστήριο Υπηρεσιών Μετασχηματισμών, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Μετάβαση στο περιεχόμενο