Χρήστος Ξανθός

Ο Χρήστος Ξανθός είναι τεχνολογικός υπεύθυνος στην OpenIT. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Βρίσκεται στην OpenIT από το 2010 και συμμετείχε σε αρκετά έργα ως αναλυτής-προγραμματιστής. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά με λειτουργικό iOs και στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης.
Ενδιαφέροντα
  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα iOs
  • Πληροφοριακά συστήματα
  • Elearning συστήματα