Μανώλης Φραντζολάκης

Ο Μανώλης Φραντζολάκης είναι προγραμματιστής-αναλυτής στην OpenIT. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Βρίσκεται στην OpenIT από το 2011 και συμμετείχε σε αρκετά έργα ως αναλυτής-προγραμματιστής. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα κινητά με λειτουργικό Android και στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.
Ενδιαφέροντα
  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα Android
  • Πληροφοριακά συστήματα