Θεμιστοκλής Κουτσουράς

Ο Θεμιστοκλής Κουτσουράς είναι ιδρυτής και γενικός διευθυντής της OpenIT. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ στην Κρήτη δουλεύοντας πάνω σε υπηρεσίες διαδικτύου στο ActiveXML framework. Συμμετείχε σε αρκετά Ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα ως αναλυτής-προγραμματιστής. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις υπηρεσίες διαδικτύου (web services) και στις εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
 • Elearning συστήματα
Ερευνητικά Έργα
 • ECHO (2013-2015)
 • Έργο στα πλαίσια της δράσης “Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015” του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, με στόχο την βελτίωση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) μέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης
  - Διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών με τους θεράποντες γιατρούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, διασφαλίζοντας την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
  - Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των χρόνια ασθενών, σε συνδυασμό με πολύ σημαντική μείωση του κόστους.
  - Προτείνει νέο, βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που εξασφαλίζει, με χαμηλό κόστος και σημαντική οικονομία για τους οργανισμούς υγείας, προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ιατρική εμπειρία με σύγχρονη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  [ http://chroniconline.eu/ ]

 • Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά (2011-2014)
 • Έργο στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της διασποράς παρέχοντας ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκμάθησης βασισμένο στην πλατφόρμα Moodle και ενσωματωμένο σε ένα εμπλουτισμένο γραφικά περιβάλλον πλοήγησης.
  [ Elearning for Omogenia ]

  Δημοσιεύσεις
  Conference Paper:
  Building a Moodle frontend for Greek language learning
  Nikolaou C. · Skouradaki M. · Kampouraki M. · Kutsuras T. · Koutras G. · Psycharaki A ·
  7th ICODL, Athens, Greece; 11/2013

  Conference Paper:
  Building a Moodle frontend for Greek language learning
  Skouradaki M. · Nikolaou C. · Kampouraki M. · Koutras G. · Kutsuras T. · Damanakis M. · Chatzidaki A. · Spantidakis J. · Hourdakis A. · Chatzipanagiotidou A. · Kourtis-Kazoullis V ·
  1st Moodle Conference Proceedings, Heraklion, Crete, Greece; 09/2012

  Conference Paper:
  Alleviating the Sparsity Problem of Collaborative Filtering Using Trust Inferences
  Manos Papagelis · Dimitris Plexousakis · Themistoklis Kutsuras ·
  Trust Management, Third International Conference, iTrust 2005, Paris, France, May 23-26, 2005, Proceedings; 05/2005