Ελένη Πασάλη

Η Ελένη Πασάλη είναι μηχανικός παραγωγής λογισμικού στην OpenIT. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου επικεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών διαδικτύου και διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Βρίσκεται στην OpenIT από το 2013 και συμμετείχε σε αρκετά έργα ως προγραμματιστής. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου.
Ενδιαφέροντα
  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Εφαρμογές διαδικτύου