Δημήτρης Καραπάτης - Full-stack developerΔημήτρης Καραπάτης

Lead IoT developer


Φοίτησε στο τμήμα Φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το ενδιαφέρον του για τα ηλεκτρονικά και τον προγραμματισμό τον έστρεψε στο χώρο της πληροφορικής. Συμμετείχε σε πολλά project αυτοματισμού και ηλεκτρονικών που αφορούσαν απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών και data mining με υλοποιήσεις τόσο σε software αλλά και σε hardware. Έλαβε μέρος σε διαγωνισμούς καινοτομίας με επιχειρηματικές ιδέες που αφορούσαν wearable technologies and gesture recognition, και μετέπειτα εργάσθηκε σε εταιρίες πληροφορικής στο χώρο της ναυτιλίας, ως software analyst, σε κομμάτια που αφορούσαν πλατφόρμες ναύλωσης πλοίων και εύρεσης πιθανών ανταγωνιστών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο