Η ομάδα μας

Η ομάδα της OpenIT απαρτίζεται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία, έχοντας πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής.