Εταιρεια

OpenIT – Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η OpenIT είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία η οποία στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Καθώς η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών επηρεάζει σε ολοένα και σημαντικότερο βαθμό την καθημερινότητα των επιχειρήσεων, η OpenIT μπορεί και προσφέρει δημιουργικές, πρακτικές και εύχρηστες λύσεις. Η άρτια κατάρτιση των στελεχών σε συνδυασμό με την διεισδυτική ικανότητα ανάλυσης δίνουν τα εχέγγυα στους πελάτες για τεχνολογικές λύσεις με ουσία και προοπτική.

Βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά Android και iOS, η ανάπτυξη εφαρμογών στα social media και η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης.

Παράλληλα, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, όπως το fastphotos.gr, openkiosk.eu, openichnos.com, newsapp.gr και hotelapps.gr, αποδεικνύει την στόχευση της εταιρίας σε απευθείας παροχή λύσεων στο ευρύ κοινό.

Τέλος, η συμμετοχή της εταιρείας και των στελεχών της σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα στα πλαίσια του Horizon2020 και των προσκλήσεων της ΓΓΕΤ παρέχει την δυνατότητα ανάπτυξης νέων προϊόντων, ως παράγωγα της έρευνας και καινοτομίας που εφαρμόζεται καθημερινά σε αυτά.