Στυλιανός Κολιδάκης

Ο Στυλιανός Κολιδάκης είναι σύμβουλος καινοτομίας της OpenIT. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση και στην υλοποίηση συγχρηματοδοοτύμενων έργων απο εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Research Interests

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Επιχειρηματικά σχέδια

Projects

    Publications