Πελάτες

Η OpenIT στα πλαίσια της λειτουργίας της έχει παραδώσει πλήθος έργων και υπηρεσιών σε πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μία ενδεικτική λίστα από αυτούς μπορείτε να βρείτε παρακάτω: