Μαρίνα Μπιτσάκη

Η Μαρίνα Μπιτσάκη είναι επικεφαλής του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της OpenIT.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
 • Αξιακά δίκτυα υπηρεσιών
Ερευνητικά Έργα
 • ECHO (2013-2015)
 • Έργο στα πλαίσια της δράσης “Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015” του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, με στόχο την βελτίωση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) μέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης
  - Διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών με τους θεράποντες γιατρούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, διασφαλίζοντας την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
  - Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των χρόνια ασθενών, σε συνδυασμό με πολύ σημαντική μείωση του κόστους.
  - Προτείνει νέο, βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που εξασφαλίζει, με χαμηλό κόστος και σημαντική οικονομία για τους οργανισμούς υγείας, προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ιατρική εμπειρία με σύγχρονη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  [ http://chroniconline.eu/ ]

 • Allow Ensembles (2013-2016)
 • Έργο στα πλαίσια της δράσης “Μελλοντικές και Καινοτόμες Τεχνολογίες” στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σχεδιαστικής αρχής προσαρμοζόμενων ροών εργασίας σε μεγάλης κλίμακας συλλογικά συστήματα (CAS) βασισμένης στις έννοιες των κυψελών και των συνόλων.
  [ http://www.allow-ensembles.eu/ ]

 • IMSE (2010-2016)
 • Το IMSE είναι ένα απαιτητικό και εξελιγμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για φοιτητές με πτυχίο στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων ή στην Πληροφορική/ Επιστήμη των Υπολογιστών.
  Το IMSE, που έχει σχεδιαστεί με βάση τα συστήματα υπηρεσιών λογισμικού και τις επιχειρησιακές διεργασίες, προετοιμάζει τους φοιτητές στο να ηγηθούν σε τομείς τεχνολογιών αιχμής όπως τα υπολογιστικά νέφη και οι υπηρεσίες διαδικτύου.
  being designed at the interface of software service systems and business processes, prepares students in becoming the thought leaders and entrepreneurs in emerging technologies such as cloud and service computing.
  [ http://www.erasmusmundus-imse.eu/ ]

 • S-Cube (2008-2012)
 • Το S-Cube, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας στις Υπηρεσίες και Συστήματα Λογισμικού, έχει καθιερώσει μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική, ενεργή ερευνητική κοινότητα, καθιστώντας ικανή την Ευρώπη να ηγηθεί στην επανάσταση των υπηρεσιών λογισμικού.
  [ http://www.s-cube-network.eu/ ]

Δημοσιεύσεις
Article:
Socioeconomic impact of e-Health services in major joint replacement: A scoping review
Christos Koutras · Marina Bitsaki · Georgios Koutras · Christos Nikolaou · Hansjoerg Heep ·
09/2015; DOI:10.3233/THC-151036

Chapter:
An Integrated mHealth Solution for Enhancing Patients’ Health Online
Marina Bitsaki · Christos Koutras · George Koutras · Frank Leymann · Bernhard Mitschang · Christos Nikolaou · Nikolaos Siafakas · Steve Strauch · Nikolaos Tzanakis · Matthias Wieland ·
6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 01/2015: pages 695-698; Springer International Publishing.

Article:
A Game Theoretic Approach for Managing Multi-Modal Urban Mobility Systems
Vasilios Andrikopoulos · Marina Bitsaki · Antonio Bucchiarone · Santiago Gómez Sáez · Dimka Karastoyanova · Frank Leymann · Christos Nikolaou · Marco Pistore ·
Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2014).

Article:
Utility-based Decision Making in Collective Adaptive Systems
Vasilios Andrikopoulos · Marina Bitsaki · Santiago Gómez Sáez · Dimka Karastoyanova · Christos Nikolaou · Alina Psycharaki ·
4th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER 2014)

Article:
A Novel Approach for Allocating Network and IT Resources Offered By Different Service Providers
Bitsaki Marina · Dramitinos Manos ·
11/2010; DOI:10.5121/ijdps.2010.1204

Article:
Towards Monitoring of Key Performance Indicators Across Partners in Service Networks
Branimir Wetzstein · Olha Danylevych · Frank Leymann · Marina Bitsaki · Christos Nikolaou · Willem-Jan van den Heuvel · Mike Papazoglou ·
International Workshop Series on Monitoring, Adaptation and Beyond, 2009/06

Article:
An Architecture for Managing the Lifecycle of Business Goals for Partners in a Service Network
Marina Bitsaki · Olha Danylevych · Willem-Jan van den Heuvel · George Koutras · Frank Leymann · Michele Mancioppi · Christos Nikolaou · Mike Papazoglou ·
Towards a Service-Based Internet, Volume 5377 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp 196-207

Article:
Estimating value in service systems: A case study of a repair service system
N. S. Caswell · C. Nikolaou · J. Sairamesh · M. Bitsaki · G. D. Koutras · G. Iacovidis ·
Ibm Systems Journal 02/2008; 47(1-47):87 - 100. DOI:10.1147/sj.471.0087 · 1.79 Impact Factor

Article:
Model Transformations to Leverage Service Networks
Marina Bitsaki · Olha Danylevych · Willem-Jan van den Heuvel · George D. Koutras · Frank Leymann · Michele Mancioppi · Christos N. Nikolaou · Mike P. Papazoglou ·
Service-Oriented Computing – ICSOC 2008 Workshops, Volume 5472 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp 103-117

Article:
An efficient auction-based mechanism for hierarchically structured bandwidth markets
Marina Bitsaki · George D. Stamoulis · Costas Courcoubetis ·
Computer Communications 04/2006; 29(7):911-921. DOI:10.1016/j.comcom.2005.08.012 · 1.70 Impact Factor

Conference Paper:
Auction-based bandwidth trading in a competitive hierarchical market
M. Bitsaki · G.D. Stamoulis · C. Courcoubetis ·
Next Generation Internet Networks, 2005; 05/2005

Conference Paper:
A new strategy for bidding in the network-wide progressive second price auction for bandwidth.
Marina Bitsaki · George D. Stamoulis · Costas Courcoubetis ·
Proceedings of the 2005 ACM Conference on Emerging Network Experiment and Technology, CoNEXT 2005, Toulouse, France, October 24-27, 2005; 01/2005

Conference Paper:
An E-marketplace for Auctions and Negotiations in the Constructions Sector.
Marina Bitsaki · Manos Dramitinos · George D. Stamoulis · George Antoniadis ·
On the Move to Meaningful Internet Systems 2004: CoopIS, DOA, and ODBASE, OTM Confederated International Conferences, Agia Napa, Cyprus, October 25-29, 2004, Proceedings, Part I; 01/2004

Conference Paper:
An Efficient Auction Mechanism for Hierarchically Structured Bandwidth Markets.
Marina Bitsaki · George D. Stamoulis · Costas Courcoubetis ·
Quality of Service in the Emerging Networking Panorama: Fifth International Workshop on Quality of Future Internet Services, QofIS 2004 and First Workshop on Quality of Service Routing WQoSR 2004 and Fourth International Workshop on Internet Charging and QoS Technology, ICQT 2004, Barcelona, Catalonia, Spain, September 29 - October 1, 2004, Proceedings; 01/2004

Chapter:
An Efficient Auction Mechanism for Hierarchically Structured Bandwidth Markets
Marina Bitsaki · George D. Stamoulis · Costas Courcoubetis ·
Quality of Service in the Emerging Networking Panorama, 01/1970: pages 308-317;

Article:
Service Network Modeling and Performance Analysis
Manolis Voskakis · Christos Nikolaou · Willem-Jan Van Den Heuvel · Marina Bitsaki ·
ICIW 2011, The Sixth International Conference on Internet and Web Applications and Services

Article:
Εκχώρηση και Χρέωση Τηλεπικοινωνιακών Πόρων μέσω Δημοπρασιών
Marina Bitsaki