Γιώργος Κούτρας

Ο Γιώργος Κούτρας είναι ιδρυτής και CEO της OpenIT.
Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης δουλεύοντας πάνω σε αξιακά δίκτυα υπηρεσιών (service value networks) και υπηρεσίες διαδικτύου (web services). Συμμετείχε σε αρκετά FP7 και ελληνικά ερευνητικά έργα ως τεχνικός υπεύθυνος όπως το Oistros, S-Cube, Elearning for Omogenia, Allow Ensembles και ECHO. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στα αξιακά δίκτυα υπηρεσιών και στις υπηρεσίες διαδικτύου.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα
 • Αξιακά δίκτυα υπηρεσιών
Ερευνητικά Έργα
 • ECHO (2013-2015)
 • Έργο στα πλαίσια της δράσης “Διμερή Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015” του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, με στόχο την βελτίωση των ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) μέσω της υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης τεχνολογικής λύσης
  - Διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών με τους θεράποντες γιατρούς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα, διασφαλίζοντας την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών και την αποφυγή επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
  - Βελτιώνει την ποιότητα ζωής των χρόνια ασθενών, σε συνδυασμό με πολύ σημαντική μείωση του κόστους.
  - Προτείνει νέο, βιώσιμο και καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που εξασφαλίζει, με χαμηλό κόστος και σημαντική οικονομία για τους οργανισμούς υγείας, προληπτική υπηρεσία υγείας για χρόνιους ασθενείς, συνδυάζοντας την ανθρώπινη ιατρική εμπειρία με σύγχρονη διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  [ http://chroniconline.eu/ ]

 • Allow Ensembles (2013-2016)
 • Έργο στα πλαίσια της δράσης “Μελλοντικές και Καινοτόμες Τεχνολογίες” στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, με στόχο την ανάπτυξη μιας νέας σχεδιαστικής αρχής προσαρμοζόμενων ροών εργασίας σε μεγάλης κλίμακας συλλογικά συστήματα (CAS) βασισμένης στις έννοιες των κυψελών και των συνόλων.
  [ http://www.allow-ensembles.eu/ ]

 • Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά (2011-2014)
 • Έργο στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 με στόχο την ενίσχυση και αναβάθμιση της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της διασποράς παρέχοντας ένα Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκμάθησης βασισμένο στην πλατφόρμα Moodle και ενσωματωμένο σε ένα εμπλουτισμένο γραφικά περιβάλλον πλοήγησης.
  [ Elearning for Omogenia ]

 • S-Cube (2008-2012)
 • Το S-Cube, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας στις Υπηρεσίες και Συστήματα Λογισμικού, έχει καθιερώσει μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική, ενεργή ερευνητική κοινότητα, καθιστώντας ικανή την Ευρώπη να ηγηθεί στην επανάσταση των υπηρεσιών λογισμικού.
  [ http://www.s-cube-network.eu/ ]

 • Oistros (2005-2006)
 • Έργο στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, με σκοπό την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των συλλογών, τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στη διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους χρήστες και στην αναβάθμιση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.
  [ Oistros ]

Δημοσιεύσεις
Article:
Socioeconomic impact of e-Health services in major joint replacement: A scoping review
Christos Koutras · Marina Bitsaki · Georgios Koutras · Christos Nikolaou · Hansjoerg Heep ·
09/2015; DOI:10.3233/THC-151036

Chapter:
An Integrated mHealth Solution for Enhancing Patients’ Health Online
Marina Bitsaki · Christos Koutras · George Koutras · Frank Leymann · Bernhard Mitschang · Christos Nikolaou · Nikolaos Siafakas · Steve Strauch · Nikolaos Tzanakis · Matthias Wieland ·
6th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 01/2015: pages 695-698; Springer International Publishing.

Conference Paper:
Towards next generation intelligent energy systems: Design and simulations engines
Eleftherios Tsoukalas · Manolis Vavalis · Antonia Nasiakou · Rafik Fainti · Elias Houstis · George Papavasilopoulos · Elena Sarri · Christos Nikolaou · George Koutras ·
Information, Intelligence, Systems and Applications, IISA 2014, The 5th International Conference on; 07/2014

Conference Paper:
Building a Moodle frontend for Greek language learning
Nikolaou C. · Skouradaki M. · Kampouraki M. · Kutsuras T. · Koutras G. · Psycharaki A ·
7th ICODL, Athens, Greece; 11/2013

Conference Paper:
Building a Moodle frontend for Greek language learning
Skouradaki M. · Nikolaou C. · Kampouraki M. · Koutras G. · Kutsuras T. · Damanakis M. · Chatzidaki A. · Spantidakis J. · Hourdakis A. · Chatzipanagiotidou A. · Kourtis-Kazoullis V ·
1st Moodle Conference Proceedings, Heraklion, Crete, Greece; 09/2012

Article:
An Architecture for Managing the Lifecycle of Business Goals for Partners in a Service Network
Marina Bitsaki · Olha Danylevych · Willem-Jan van den Heuvel · George Koutras · Frank Leymann · Michele Mancioppi · Christos Nikolaou · Mike Papazoglou ·
Towards a Service-Based Internet, Volume 5377 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp 196-207

Article:
Estimating value in service systems: A case study of a repair service system
N. S. Caswell · C. Nikolaou · J. Sairamesh · M. Bitsaki · G. D. Koutras · G. Iacovidis ·
Ibm Systems Journal 02/2008; 47(1-47):87 - 100. DOI:10.1147/sj.471.0087 · 1.79 Impact Factor

Article:
Model Transformations to Leverage Service Networks
Marina Bitsaki · Olha Danylevych · Willem-Jan van den Heuvel · George D. Koutras · Frank Leymann · Michele Mancioppi · Christos N. Nikolaou · Mike P. Papazoglou ·
Service-Oriented Computing – ICSOC 2008 Workshops, Volume 5472 of the series Lecture Notes in Computer Science, pp 103-117